Bookmark and Share

Dagsorden

Som alle andre generalforsamlinger har vi også en officiel dagsorden.
Den er meget detaljeret og kan derfor virke meget lang og uoverskuelig, når man ikke ved, hvad punkterne indeholder eller hvor lange/korte de er.
 
Vi har prøvet at sætte dagsordnen op på en ny måde, så det bliver nemt både for nye og erfarne forældre.
I venstre kolonne finder du de officielle punkter, og i højre side finder du en forklaring.
 
 
 
Dagsorden til grupperådsmøde:
 
Punkter: Forklaring
a. Valg af dirigent og referent Vi har et forslag på forhånd, så dirigenten har fået en vejledning inden og referenten har computer eller skemaer, som gør det nemmere.
   
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Her fortæller vi om året, der er gået. Bestyrelsens beretning er fra formanden og omfatter ofte driften eller andre emner, mens ledergruppens beretning fortæller om spejderture, arrangementer og møder gennem året.
Vi prøver at gøre det mere spændende med billeder eller korte beretninger.

   
c. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kassereren præsenterer regnskabet for året der er gået.
Regnskabet kan rekvireres hos kasseren, hvis I ønsker det før mødet.
   
d. Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag skal sendes til gruppelederen senest 2 uger før mødet.
   
e.Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: Punktet har 3 specifikationer, som ses herunder.
   
e1. Gruppens udviklingsplan Vi præsenterer, hvordan vi vil udvikle gruppen, så vi får flere spejdere og ledere. 
   
e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Her præsenterer vi øvrige planer for det kommende år.
   
e3. Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingen.

Vi skal jo beslutte, hvordan vi skal bruge pengene næste år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på på 375 kr. pr. halvår. 

   
f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer I Det Danske Spejderkorps er der nogle minimumsregler for en bestyrelse, så grupperne har en portion frihed til at bestemmer, hvor stor deres bestyrelse skal være.
Vi foreslår uændret en bestyrelse på 12 bestående af 4 forældrerepræsentanter, 4 ledere og 4 unge.
   
g. Valg til bestyrelsen

De forskellige valg er specificeret herunder. Se dette link for at se, hvem der er på valg.

   
g1. Bestyrelsesformand og kasserer samt øvrige forældre. Her vælger vi formanden og kassereren direkte samt 2 øvrige forældre til bestyrelsen.
   
g2. Unge Her vælger vi 4 unge
   
g3. ledere Her vælger vi 4 ledere.
   
g4. Suppleanter Her vil vi gerne have to forældre som suppleanter
   
h. Valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet Vi har 2 pladser i korpsrådet, hvor vi typisk vælger ledere eller unge. Se mere forklaring her.
   
i. Valg af gruppens frem medlemmer af divisionsrådet Vi har 5 pladser i divisionsrådet, hvor vi typisk vælger ledere eller unge. Se mere forklaring her.
   
j. Valg af revisor og revisorsuppleant

Vores revisor Lena Schiøtt er villig til genvalg.
Vores revisorsuppleant Lone Brøndel er villig til genvalg

   
k. Eventuelt Punktet, hvor alt kan diskuteres og intet kan besluttets.
Det kan være forskellige informationer vi har til jer, spørgsmål fra jer eller alt muligt andet.

 

 
Vi håber det er en hjælp for jer, at vi har stillet dagsordnen op på denne måde.
Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer, så vi ved om vi skal gentage det til næste år, eller måske rette en lille smule.
  Høngspejderne - Det Danske Spejderkorps - Møllevej 38A - 4270 Høng